Домашня сторінка > Цікаві факти про Київ > Софія Київська : історія створення

Софія Київська : історія створення

Квітень, 2019

В історичному центрі древнього Києва майже тисячу років височить грандіозний собор Святої Софії Премудрості Божої. Народжений добою християнізації Руси, він став колискою київського християнства

Софія Київська пережила та побачила на своєму віку стільки, що про це можна говорити нескінченно. Сьогодні Софія – це справжня культурна скарбниця: тут і архітектура, і скульптура, і малярство, і ювелірне мистецтво зібрані в один потужний акорд…

Від початку ХІ ст. Св. Софія була державним, церковним і культурним центром Русі-України. Тут, у резиденції митрополії, проводили церковні собори, тут садовили князів на київський стіл, посвячували в митрополити, приймали послів. У соборі було створено першу відому на Русі бібліотеку.

Свою духовну і державотворчу місію Св. Софія здійснювала протягом багатьох сторіч. У першій половині ХVІІ ст., за доби митрополита Петра Могили, Софія була осередком відродження православної Церкви. В часи Визвольної війни 1648-1654 роках під проводом Богдана Хмельницького вона стала символом відновлення державності України. На зламі ХVІІ-ХVІІІ ст. гетьман Іван Мазепа, розбудовуючи суверенну національну державу – Гетьманщину, ототожнював її зі Св. Софією, бо називав «Тріумфальною Церквою Премудрості Божої». За Мазепи Софія зовні була перебудована в стилі бароко, яке називають українським або мазепинським.

Серцем української державності залишалася Софія за доби української революції 1917-1921 роках. На Софійській площі проголошено знамениті Універсали Центральної Ради, Акт злуки східних і західних українських земель. Саме до Софійського собору прийшов народ України для проголошення її незалежності в 1991 році.  На Софійській площі і в самій Софії відбулися і до сьогодні відбуваються знаменні події державного, духовного і культурного життя країни. Наприкінці 2005 року було видано Указ Президента України про відродження Софії як загальнодержавного культурного центру.

15 грудня 2018 року в соборі святої Софії відбувся об'єднавчий собор.
3 лютого 2019 року у соборі відбулася інтронізація блаженнійшого Епіфанія на предстоятеля Православної Церкви України.

У квітні 2019 року на батьківщину повернувся унікальний артефакт. Національний заповідник «Софія Київська» прийняв на зберігання в свої фонди грамоту Петра I Митрополиту Київському початку XVIII століття! Артефакт, датований 1708 роком, був загублений під час Другої світової війни. З кінця 1950-х років він перебував в бібліотеці Інституту східно-європейської історії і краєзнавства Університету Тюбінгена. За свідченнями істориків, цей документ є красномовним свідченням анексії Української помісної церкви Московією.

Св. Софія є пам’яткою архітектури і монументального живопису світового значення. У 1990 році Софію Київську включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей шедевр зодчества має автентичну архітектуру, найповніший  ансамбль оригінальних мозаїк і фресок ХІ ст., домінанта яких – Богоматір Оранта, котру ще називають Нерушимою Стіною. Вже багато віків із вуст в уста передається заповідь: доки стоїть у Софії Оранта, стоятиме й Київ.

Ачкасова, В. Н. Софийский заповедник в Киеве : фотопутеводитель = Die Sophien-Kathedrale in Kyew : museumsfuhrer / В. Н. Ачкасова, И. Ф. Тоцкая. –Киев : Мистецтво, 1978. – 192 с. : ил.

Боровський, О. Знайшлася грамота : Німеччина передала Києву унікальний документ, який свідчить: російські історики займалися фальсифікацією / Олег Боровський // Україна молода. – 2019. – 19 берез. (№ 31). – С. 5 : фото.

Демчук, Р. В. Храм Софії у символічному просторі Русі-України : [моногр.] / Руслана Демчук ; Нац. університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 163 с. : іл. 

Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей» : фотоальбом / [упоряд. І.Ф. Тоцька]. –   Київ : Мистецтво, 1990. –246 с. : іл.

Корнієнко, В. В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.).
Ч. 4. Приділ свв. Іоакима та Анни (північна сторона) / Вячеслав Корнієнко ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2014. – 655 с. : іл., портр.

Корнієнко, В. В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.).
Ч. 5. Приділ свв. Іоакима та Анни (південна сторона) / Вячеслав Корнієнко ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2015. – 439 с. : іл., портр. 

Корнієнко, В. В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.).
Ч. 6. Приділ архангела Михаїла / Вячеслав Корнієнко ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2015. – 463 с. : іл., портр.

Кресальный, Н. И. Софийский заповедник в Киеве (памятник архитектуры XI-XVIII вв.) / Н. И. Кресальный. – 3-е изд. испр. – Киев : Гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре УССР, 1964. – 60 с. : ил.

Мамчур, Н. В «Софии» покажуть уникальную грамоту / Наталя Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 15 апр. (№ 70). - С. 17 : ил.

Мозаики и фрески Софии Киевской = Mosaïque et fresques de Sainte Sophie de Kiev = Mosaiken und Fresken der Sophien-Kathedrale in Kiew : альбом / авт.-сост. И.Ф. Тоцкая. – Київ : Мистецтво, 1979. – 60 с. : ил.

Никитенко, Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской : историческая проблематика / Н. Н. Никитенко ; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского. –  Киев : Слово, 2004. – 416 с. : ил.

Нікітенко, Н. М. Бароко Софії Київської / Надія Нікітенко. – Київ : Либідь, 2005. – 271 с. : іл.

Нікітенко, Н. М. Під покровом Оранти / Надія Нікітенко. – Київ : Либідь, 2016. – 96 с. : іл., портр. – (Серія "Твій Київ").

Нікітенко, Н. М. Під покровом Святої Софії : некрополь Софійського собору в Києві / Надія Нікітенко ; Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Укр. центр біографічної некрополістики. – Київ : Інтерграфік,
2000. – 96 с. : іл.

Нікітенко, Н. М. Собор Cвятої Софії в Києві / Н.М. Нікітенко. –  Київ : Техніка, 2000. – 232 с. : іл. (Національні святині України).

Нікітенко, Н. М. Софія Київська : путівник / Н.М. Нікітенко. –  Київ : Амадей, 2001. –  96 с. : іл. – (Бібліотека «Софії Київської».)

Осипчук, И. «Старинная грамота, исчезнувшая из Киева во время войны, 60 лет провисела на видном месте в университетской библиотеке в Германии» : то, что это бесценный раритет, удалось выяснить благодаря украинской ученой Наталье Синкевич. В результате Украине вернули царский пергамент : [интервью] / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. - 2019. - 4-10 апр. (№ 13). - С. 29 : фото.

Православні святині Києва / за ред. Н.М. Нікітенко. – Київ : Техніка, 2011. –  352 с. : іл.

Собор Святої Софії в Києві : книга-альбом / автор тексту Г. Н. Логвин ; упоряд.: Г.Н.Логвин, Н.Г.Логвин. – Київ : Мистецтво, 2001. – 352 с. : іл.

Ульяновский, В. Неизвестный проект иконостаса собора Рождества Христова («теплой Софии») 1869-1870 гг. : заказчики, авторы, исполнители, программа / Василий Ульяновский // Киевский альбом : исторический альманах / гл. ред. Т. Ананьева. – [Киев], [2013]. – Вып. 8. – С. 11-23 : іл.

Шміт, Ф. І. Внутрішня оздоба київської св. Софії / Ф. І. Шміт // Мистецтво старої Руси-України / Ф. І. Шміт. – Харків, 1919. – С. 40-44. – (Культурно-Історична Бібліотека).

Шміт, Ф. І. Київська св. Софія: архітектурні форми / Ф. І. Шміт  // Мистецтво старої Руси-України / Ф. І. Шміт. – Харків, 1919. – С. 33-40. – (Культурно-Історична Бібліотека).

Шміт, Ф. І. Різьбарство св. Софії / Ф. І. Шміт // Мистецтво старої Руси-України /  Ф. І. Шміт. –  Харків, 1919. – С. 64-70 : іл. – (Культурно-Історична Бібліотека).

Шміт, Ф. І. Розпис св. Софії / Ф. І. Шміт // Мистецтво старої Руси-України / Ф. І. Шміт. –  Харків, 1919. – С. 44-64 : іл. – (Культурно-Історична Бібліотека).

Усі джерела, що представлені в огляді, є у фонді відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва.