Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)

Назва

Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)

Дата

2021

Тематика

Леся Українка
Українознавство
Культурологія
Філологія
Літературознавство
Український фольклор
Епістолярна спадщина
Перекладознавство
Мистецтвознаство
Громадська діяльність
Педагогіка

Формат

text/pdf

Мова

Українська

Бібліографічне посилання

Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) [Електронний ресурс] : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25 – 26 лютого 2021 року / [науковий редактор Тетяна Єщенко]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2021. – 620 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_ukrlang/07.%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/zbirnyk_Lesya_Ukrayinka.pdf?fbclid=IwAR15vzwY9c9Kx9ejtCMhsxG2WEKB8lkUut9MUSOHBOntosuUzvW5sNzahTM. – Дата останнього доступу : 24.02.2021. – Назва з екрану. – Мова укр.

Опис

У збірнику наукових праць уміщено матеріали учасників усеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)». Подано розвідки, в яких розглянуто постать Лариси Петрівни Косач-Квітки в історичному, культурологічному та філософському аспектах; охарактеризовано европейський вимір літературної діяльності та персонологійний аспект творчості письменниці, її мовний стиль, літературне новаторство, біографістику, громадську діяльність та місійне служіння українській нації, фольклорні мотиви, національні концепти, світоглядні коди та їх роль у формуванні колективної пам’яті і національної ідентичності українців, психологію мовотворчості Лесі Українки, а також проаналізовано її творчість в аспекті перекладознавства. Розглянуто українську родину як національний архетип формування особистості Лариси Косач, образ модерної української жінки. Висвітлено питання духовно-етичної й естетичної аксіосфери мисткині, проблему збереження та популяризації спадщини письменниці як постаті національної памʼяті українців. Для науковців у галузі українознавства, істориків, культурологів, філологів.

Видавець

Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького

Документи

zbirnyk_Lesya_Ukrayinka.pdf

Колекція

Цитування

“Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки),” Цифрова бібліотека «Київ», доступний 23 жовтня 2021 р., https://dlib.kiev.ua/items/show/752.

Вихідні формати

Social Bookmarking