Кобзарь : полный сборникъ самыхъ любимыхъ и общеизвѣстныхъ украинскихъ народныхъ пѣсенъ : болѣе 100 пѣсенъ грустныхъ, любовныхъ веселыхъ и разгульныхъ, шутливыхъ, старинныхъ, казацкихъ, обрядныхъ, колыбельных и проч., заимствованныхъ изъ лучшихъ сборников

Назва

Кобзарь : полный сборникъ самыхъ любимыхъ и общеизвѣстныхъ украинскихъ народныхъ пѣсенъ : болѣе 100 пѣсенъ грустныхъ, любовныхъ веселыхъ и разгульныхъ, шутливыхъ, старинныхъ, казацкихъ, обрядныхъ, колыбельных и проч., заимствованныхъ изъ лучшихъ сборников

Дата

1887-1893

Тематика

Українські народні пісні
Народознавство
Фольклор

Формат

text/pdf

Мова

Українська
Російська

Бібліографічне посилання

Кобзарь : полный сборникъ самыхъ любимыхъ и общеизвѣстныхъ украинскихъ народныхъ пѣсенъ : болѣе 100 пѣсенъ грустныхъ, любовныхъ веселыхъ и разгульныхъ, шутливыхъ, старинныхъ, казацкихъ, обрядныхъ, колыбельных и проч., заимствованныхъ изъ лучшихъ сборниковъ и пѣсенниковъ / Изданіе книгопродавца Морозова. – Москва, 1887. – 108 с. – Власницький конволют.

Опис

Книга є штучно створеним збірником, який вміщує вісім творів різної тематики.
До кн. приплет. кн. :
Польскій колдунъ панъ Янъ Твардовскій : польское преданіе XIVстолѣтія / Изданіе Книгопродавца А. А. Абрамова. – Москва, 1889. – 34 с.
Сказка объ Иванѣ Царевичѣ, жаръ-птицѣ и сѣромъ волкѣ / 8-ме изд. ; Изданіе книгопродавца П. Н. Шарапова, наслѣдницы О. В. Лузиной. – Москва, 1888. – 46 с.
Не жениться – горе, жениться – вдвое! : шутка въ трехъ картинахъ съ эпилогомъ / Соч. Миши Евстигнѣева ; Изданіе книгопродавца Ф. В. Морозова. – Москва, 1888. – 35 с.
Сказка объ Иванѣ-богатыръ и прекрасной супругѣ его Свѣтланѣ. – Москва : Типогр. И. Д. Сытина, 1887. – 36 с.
Карамзинъ, Н. М. Наталья, боярская дочь : историческая повѣсть / Н. М. Карамзинъ. – Москва : Типографія И. Д. Сытина, 1891. – 72 с.
Три ночи у гроба красавицы. – Москва : Типографія И. Д. Сытина, 1889. – 108 с.
Несчастне коханье : повѣсть / И. К….ій ; Изданіе книгопродавца Е. А. Губанова. – Москва, 1893. – 108 с.
Абдаллахъ или трилистникъ о четырехъ листикахъ: арабская сказка Лябулэ / передѣлано съ французскаго М. А. Бекетовой. – Москва : Типографія И. Д. Сытина, 1889. – 125 [2] с.

Джерело

З фондів Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва

Видавець

Публічна бібліотека імені Лесі Українки м. Києва

Документи

Кобзарь. Полный сборник. 1887 .pdf

Колекція

Цитування

“Кобзарь : полный сборникъ самыхъ любимыхъ и общеизвѣстныхъ украинскихъ народныхъ пѣсенъ : болѣе 100 пѣсенъ грустныхъ, любовныхъ веселыхъ и разгульныхъ, шутливыхъ, старинныхъ, казацкихъ, обрядныхъ, колыбельных и проч., заимствованныхъ изъ лучшихъ сборников,” Цифрова бібліотека «Київ», доступний 28 листопада 2021 р., https://dlib.kiev.ua/items/show/658.

Вихідні формати

Social Bookmarking