Перегляд елементів (загалом 628)

  • Колекція: Книги

Luchkanyn_2.pdf
У навчальному посібнику подано в оригіналі й перекладі 100 латинських юридичних афоризмів і 175 латинськомовних юридичних термінів. Кожний афоризм, вислів, термін пояснено, наведено його першоджерело й автора (якщо є), схарактеризовано історію…

Комишвацький. Мазепа. 1919 .pdf
Орієнтуючись на популярність образу Мазепи в літературі та мистецтві було написано багато п’єс та опер з відповідною назвою, зокрема, і за пушкінською «Полтавою». За сюжетом п’єси гетьман І. Мазепа, перебуваючи у гостях у родині Кочубеїв, просить…

151.pdf
Історичне першоджерело «Літопис подій в південно-західній Росії в XVII-му столітті» Самоіла Васильовича Величка - самий монументальний твір української історико-мемуарної прози XVII-XVIII ст., який разом з «Літописами Самовидця», «Літописами Григорія…

Матеріали до української етнольогії. Том 18 . 1918 ЗВ.pdf
На сторінках цього серійного видання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка представлені унікальні народознавчі матеріали з різних етнографічних районів Західної України, в яких відображаються різні аспекти життя людини, подаються…

kurbas novus.pdf
Видання подає вичерпну бібліографію публікацій спадщини Леся Курбаса і матеріалів про його театральну і кінорежисерську, акторську, педагогічну і літера- турну діяльність на сторінках книжкових видань і газетно-журнальної періодики за 110 років.…

Квитка. Биографический очерк. 1878.pdf
Біографічний очерк приурочений до 100-річчя від дня народження відомого письменника Григорія-Квітки-Основ’яненка ( 1778-1843).

Краткое описание о козацком малороссийсом народе и о военных его делах. 1763 .pdf
Автор починає свою працю з пояснення слова "козак", потім переходить до першого гетьмана БогданаРужинського; весь матеріал викладає по гетьманах, передає в стислому вигляді тільки факти, головним чином, із зовнішньої історії Малоросії, іноді…

Ч.1.pdf
Ч.1 Західна Русь при російських галицько-волинських і при литовсько-руських князях. Православ'я і російська народність в Литві; Боротьба Західної Росії за свою віру і народність при перших литовсько-руських князях, що відпали від православ'я в…
Вихідні формати

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2